อัลบั้ม : โครงการตรวจเยี่ยมและพบปะผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2561 (โรงเรียบบ้านตะบิงตีงี)
รายละเอียด :

 

โครงการตรวจเยี่ยมและพบปะผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2561
(โรงเรียบบ้านตะบิงตีงี)

วันนี้ (วันจันทร์ ที่ 5 พฤศจิกายน 2561) เวลา 09.00 น. นายเศรษฐ์ อัลยุฟรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี หัวหน้าส่วนราชการ อบจ.ปัตตานี คณะกรรมการการศึกษาโรงเรียนบ้านตะบิงตีงี ร่วมโครงการตรวจเยี่ยมและพบปะผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2561 และได้รับเกียรติจากคณะกรรมการการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 3 ท่าน ได้แก่ ผศ.กุสุมา ล่านุ้ย ( อาจารย์ประจำคณะศึกษาศาสาตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ) ผศ.นิฟาริด ระเด่นอาหมัด ( รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ) และดร.อุสมาน สารี ( อาจารย์ประจำคณะศึกษาศาสาตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ) ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รับฟัง และพูดคุยข้อมูลประสบการณ์ด้านการศึกษากับคณะผู้ปกครองนักเรียน สำหรับวางแนวทางการปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาการศึกษาให้กับนักเรียนในความดูแล ตลอดจนให้โอวาทแก่คณะครูอาจารย์ ให้ตระหนักถึงความสำคัญในตำแหน่งความเป็นครู ซึ่งเป็นบุคคลที่สำคัญในการสร้างคน สร้างพลเมืองของสังคมที่มีคุณภาพ ต่อครอบครัว ต่อชุมชนท้องถิ่น และสังคมในระดับที่สูงขึ้น

 

อับเดทล่าสุด 05 พฤศจิกายน 2561 เวลา 00:32:45
 
อัลบั้ม : โครงการตรวจเยี่ยมและพบปะผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2561 (โรงเรียบบ้านตะบิงตีงี)
แสดงความเห็น
  ความเห็น : *
  ชื่อผู้เขียน :
  ข้อความยืนยัน : ให้พิมพ์คำว่า  ปัตตานี 
  *จำเป็นต้องระบุให้ครบด้วย
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ถนนเดชา ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
โทรศัพท์ : 073-349789    |    โทรสาร : 073-331533  |  อีเมลล์ : pattanipao@gmail.com  |  FB : /pattanipao
แสดงแผนที่ตั้งสำนักงาน อบจ.ปัตตานี : [ Google Map ]   |   [ PDF File ]