อัลบั้ม : โครงการเสริมสร้างความซื่อสัตย์ สุจริต ปลูกฝังทัศนคติ และวัฒนธรรมที่ดีในการต่อต้านการทุจริต
รายละเอียด :

โครงการเสริมสร้างความซื่อสัตย์ สุจริต ปลูกฝังทัศนคติ และวัฒนธรรมที่ดีในการต่อต้านการทุจริต

ของข้าราชการ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๕.๐๐ น.

ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี

อับเดทล่าสุด 25 ตุลาคม 2561 เวลา 16:56:12
 
อัลบั้ม : โครงการเสริมสร้างความซื่อสัตย์ สุจริต ปลูกฝังทัศนคติ และวัฒนธรรมที่ดีในการต่อต้านการทุจริต
แสดงความเห็น
  ความเห็น : *
  ชื่อผู้เขียน :
  ข้อความยืนยัน : ให้พิมพ์คำว่า  ปัตตานี 
  *จำเป็นต้องระบุให้ครบด้วย
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ถนนเดชา ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
โทรศัพท์ : 073-349789    |    โทรสาร : 073-331533  |  อีเมลล์ : pattanipao@gmail.com  |  FB : /pattanipao
แสดงแผนที่ตั้งสำนักงาน อบจ.ปัตตานี : [ Google Map ]   |   [ PDF File ]