อัลบั้ม : ประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๑ วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑
รายละเอียด :
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
 
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๑
 
วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑
 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
อับเดทล่าสุด 12 กรกฎาคม 2561 เวลา 12:18:19
 
อัลบั้ม : ประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๑ วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑
แสดงความเห็น
  ความเห็น : *
  ชื่อผู้เขียน :
  ข้อความยืนยัน : ให้พิมพ์คำว่า  ปัตตานี 
  *จำเป็นต้องระบุให้ครบด้วย
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ถนนเดชา ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
โทรศัพท์ : 073-349789    |    โทรสาร : 073-331533  |  อีเมลล์ : pattanipao@gmail.com  |  FB : /pattanipao
แสดงแผนที่ตั้งสำนักงาน อบจ.ปัตตานี : [ Google Map ]   |   [ PDF File ]