อัลบั้ม : โครงการ " วันพบปะมุสลีมะห์ " ครั้งที่ ๑๓
รายละเอียด :

 

โครงการ " วันพบปะมุสลีมะห์ " ครั้งที่ ๑๓

~ ملتقى مسلمة ~
~ M U L T A Q A   M U S L I M A H ~

วันที่  ๑๒ - ๑๓  พฤษภาคม  ๒๕๖๑

ณ โครงการมะดีนะตุสลาม (ปัตตานีจายา)

**********************************************************

          วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ร่วมกับ จังหวัดปัตตานี, มหาวิทยาลัยฟาฎอนี, วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, สมาคมสตรีไทยมุสลิมปัตตานี และสภาความร่วมมือองค์กรสตรีมุสลิมเพื่อสันติภาพ จัดงานวันพบปะมุสลีมะห์ ครั้งที่ ๑๓ การบรรยายภายใต้หัวข้อ "หัวข้อ : การศึกษาสร้างสรรค์สังคมสันติ และวากัฟการศึกษา " รากฐานสังคมสันติ" " โดยมี นายเศรษฐ์ อัลยุฟรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี และคณะผู้บริหาร สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี กล่าวรายการ และองคมนตรี พลเอกสรยุทธ์ จุลานนท์ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมทั้งหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดปัตตานีเป็นเกียรติร่วมเปิดงาน ซึ่งได้รับความสนใจจากพี่น้องมุสลีมะห์ในเขตจังหวัดปัตตานี และจังหวัดใกล้เคียงเข้าร่วมงานเป็นอย่างมาก ตลอดจนได้รับความรู้ เนื้อหาสาระด้านการบรรยายเกี่ยวกับการวากัฟการศึกษา ซึ่งเปรียบเสมือนเป็นปัจจัยหลักในการสร้างสังคมที่มีความสันติ และได้ทราบถึงบทบาทสำคัญของสตรี ที่เป็นแม่พิมพ์ของสมาชิกครอบครัว (หน่วยย่อยที่สำคัญของสังคม) เพื่อขยายผลสู่สมาชิกของสังคมที่ดีและสันติสุข

อับเดทล่าสุด 14 พฤษภาคม 2561 เวลา 20:51:21
 
อัลบั้ม : โครงการ " วันพบปะมุสลีมะห์ " ครั้งที่ ๑๓
แสดงความเห็น
  ความเห็น : *
  ชื่อผู้เขียน :
  ข้อความยืนยัน : ให้พิมพ์คำว่า  ปัตตานี 
  *จำเป็นต้องระบุให้ครบด้วย
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ถนนเดชา ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
โทรศัพท์ : 073-349789    |    โทรสาร : 073-331533  |  อีเมลล์ : pattanipao@gmail.com  |  FB : /pattanipao
แสดงแผนที่ตั้งสำนักงาน อบจ.ปัตตานี : [ Google Map ]   |   [ PDF File ]