อัลบั้ม : คณะบุคลากร อบจ.สตูล เข้าเยี่ยมชมศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบจ.ปัตตานี
รายละเอียด :

 

คณะบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลเข้าเยี่ยมชม
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี

เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑

*****************************************

เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ได้รับเกียรติจากคณะบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล
เข้าเยี่ยมชมเกี่ยวกับการบริหารงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
โดยนางเกื้อกูล พิธีรัตนานนท์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นางสาวชนิดา ธรรมเจริญ หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด และเจ้าหน้าที่สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดต้อนรับคณะฯ 

โดยได้พบปะพูดคุย ให้คำแนะนำการจัดตั้งและการบริหารศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ตลอดจนร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการบริหารงานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เพื่อให้การดำเนินงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารเป็นอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กรและประชาชน

 

อับเดทล่าสุด 11 พฤษภาคม 2561 เวลา 07:07:20
 
อัลบั้ม : คณะบุคลากร อบจ.สตูล เข้าเยี่ยมชมศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบจ.ปัตตานี
แสดงความเห็น
  ความเห็น : *
  ชื่อผู้เขียน :
  ข้อความยืนยัน : ให้พิมพ์คำว่า  ปัตตานี 
  *จำเป็นต้องระบุให้ครบด้วย
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ถนนเดชา ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
โทรศัพท์ : 073-349789    |    โทรสาร : 073-331533  |  อีเมลล์ : pattanipao@gmail.com  |  FB : /pattanipao
แสดงแผนที่ตั้งสำนักงาน อบจ.ปัตตานี : [ Google Map ]   |   [ PDF File ]