สำนักปลัด  
  กองกิจการสภา  
  กองแผนฯ  
  กองคลัง  
  กองการศึกษาฯ  
  กองช่าง  
  หน่วยตรวจสอบภายใน  
 
 
 
 

 
อัลบั้ม : โครงการจัดหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่จังหวัดปัตตานี ประจำเดือนธันวาคม ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
รายละเอียด :
 
โครงการจัดหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่จังหวัดปัตตานี
 
ประจำเดือนธันวาคม ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
 
วันพุธที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
 
ณ วัดปลักปรือ ตำบลม่วงเตี้ย อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี
อับเดทล่าสุด 21 ธันวาคม 2560 เวลา 11:50:33
 
อัลบั้ม : โครงการจัดหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่จังหวัดปัตตานี ประจำเดือนธันวาคม ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
แสดงความเห็น
  ความเห็น : *
  ชื่อผู้เขียน :
  ข้อความยืนยัน : ให้พิมพ์คำว่า  ปัตตานี 
  *จำเป็นต้องระบุให้ครบด้วย
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ถนนเดชา ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000  โทรศัพท์ : 073-349789   โทรสาร : 073-331533