สำนักปลัด  
  กองกิจการสภา  
  กองแผนฯ  
  กองคลัง  
  กองการศึกษาฯ  
  กองช่าง  
  หน่วยตรวจสอบภายใน  
 
 
 
 

 
อัลบั้ม : สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เสด็จฯ เป็นองค์ประธานในการพระราชทานโล่เกียรติคุณและพระราชทานรางวัล
รายละเอียด :
 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
เสด็จฯ เป็นองค์ประธานในการพระราชทานโล่เกียรติคุณและพระราชทานรางวัล
 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
 
เมื่อวันเสาร์ ที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๐
 
************************
 
                   สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เสด็จฯ เป็นองค์ประธานในการพระราชทานโล่เกียรติคุณและเงินรางวัลแก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด และอิหม่ามในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๐ และผู้แทนโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน ครูและนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ ประจำปี ๒๕๖๐ เมื่อวันเสาร์ที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 
อับเดทล่าสุด 12 ธันวาคม 2560 เวลา 14:32:02
 
อัลบั้ม : สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เสด็จฯ เป็นองค์ประธานในการพระราชทานโล่เกียรติคุณและพระราชทานรางวัล
แสดงความเห็น
  ความเห็น : *
  ชื่อผู้เขียน :
  ข้อความยืนยัน : ให้พิมพ์คำว่า  ปัตตานี 
  *จำเป็นต้องระบุให้ครบด้วย
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ถนนเดชา ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000  โทรศัพท์ : 073-349789   โทรสาร : 073-331533