สำนักปลัด  
  กองกิจการสภา  
  กองแผนฯ  
  กองคลัง  
  กองการศึกษาฯ  
  กองช่าง  
  หน่วยตรวจสอบภายใน  
 
 
 
 

 
อัลบั้ม : ประมวลภาพการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ปี พ.ศ. ๒๕๖๐
รายละเอียด :

 

ประมวลภาพการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปัตตานี

จากที่จังหวัดปัตตานีได้เกิดเหตุภัยพิบัติฉุกเฉิน โดยเกิดเหตุอุทกภัย จากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังแรงพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ ประกอบกับร่องมรสุมพัดผ่านภาคใต้ตอนล่าง ทำให้มีฝนตกหนักถึงหนักมาก ตั้งแต่วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ จนเกิดอุทกภัยครอบคลุมในพื้นทีจังหวัดปัตตานี น้ำป่าไหลหลาก และน้ำทะเลหนุนสูง เกิดน้ำท่วมขัง ส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ตลอดจนส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อพืชผลทางการเกษตร ปศุสัตว์ และสิ่งอำนวยประโยชน์ต่าง ๆ ขาดแคลนอาหาร เครืองอุปโภคบริโภค น้ำดื่ม ยารักษาโรค เป็นต้น ซึ่งจังหวัดปัตตานีได้ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติดังกล่าว ในพื้นที่จังหวัดปัตตานี จำนวน ๑๑ อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองปัตตานี อำเภอหนองจิก อำเภอโคกโพธิ์ อำเภอสายบุรี อำเภอยะรัง อำเภอยะหริ่ง อำเภอปะนาเระ อำเภอมายอ อำเภอทุ่งยางแดง อำเภอแม่ลาน และอำไม้แก่น

ทางคณะผู้บริหาร นำคณะโดยนายเศรษฐ์ อัลยุฟรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี คณะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ได้ร่วมแรงร่วมใจจัดเตรียมถุงยังชีพและออกเยี่ยมเยียนแจกจ่ายให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบและเดือดร้อนในสถานการณ์ดังกล่าว

อับเดทล่าสุด 07 ธันวาคม 2560 เวลา 15:43:16
 
อัลบั้ม : ประมวลภาพการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ปี พ.ศ. ๒๕๖๐
แสดงความเห็น
  ความเห็น : *
  ชื่อผู้เขียน :
  ข้อความยืนยัน : ให้พิมพ์คำว่า  ปัตตานี 
  *จำเป็นต้องระบุให้ครบด้วย
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ถนนเดชา ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000  โทรศัพท์ : 073-349789   โทรสาร : 073-331533