สำนักปลัด  
  กองกิจการสภา  
  กองแผนฯ  
  กองคลัง  
  กองการศึกษาฯ  
  กองช่าง  
  หน่วยตรวจสอบภายใน  
 
 
 
 

 
อัลบั้ม : โครงการจัดหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่จังหวัดปัตตานี ประจำเดือนพฤศจิกายน ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
รายละเอียด :
 
โครงการจัดหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่จังหวัดปัตตานี
 
ประจำเดือนพฤศจิกายน ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
 
วันพุธที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐
 
ณ โรงเรียนบ้านท่าข้าม  ม.๑  บ้านท่าข้าม  ต.ท่าข้าม  อ.ปะนาเระ  จ.ปัตตานี
 
 
อับเดทล่าสุด 28 พฤศจิกายน 2560 เวลา 02:06:22
 
อัลบั้ม : โครงการจัดหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่จังหวัดปัตตานี ประจำเดือนพฤศจิกายน ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
แสดงความเห็น
  ความเห็น : *
  ชื่อผู้เขียน :
  ข้อความยืนยัน : ให้พิมพ์คำว่า  ปัตตานี 
  *จำเป็นต้องระบุให้ครบด้วย
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ถนนเดชา ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000  โทรศัพท์ : 073-349789   โทรสาร : 073-331533