สำนักปลัด  
  กองกิจการสภา  
  กองแผนฯ  
  กองคลัง  
  กองการศึกษาฯ  
  กองช่าง  
  หน่วยตรวจสอบภายใน  
 
 
 
 

 
อัลบั้ม : โครงการสอนภาษามือไทยให้กับคนหูหนวกที่ไม่รู้หนังสือ จังหวัดปัตตานี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
รายละเอียด :
 
โครงการสอนภาษามือไทยให้กับคนหูหนวกที่ไม่รู้หนังสือ จังหวัดปัตตานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

 
ระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๗ กันยายน ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา
 
ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปัตตานี
 
 
อับเดทล่าสุด 06 ตุลาคม 2560 เวลา 13:48:33
 
อัลบั้ม : โครงการสอนภาษามือไทยให้กับคนหูหนวกที่ไม่รู้หนังสือ จังหวัดปัตตานี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
แสดงความเห็น
  ความเห็น : *
  ชื่อผู้เขียน :
  ข้อความยืนยัน : ให้พิมพ์คำว่า  ปัตตานี 
  *จำเป็นต้องระบุให้ครบด้วย
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ถนนเดชา ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000  โทรศัพท์ : 073-349789   โทรสาร : 073-331533