สำนักปลัด  
  กองกิจการสภา  
  กองแผนฯ  
  กองคลัง  
  กองการศึกษาฯ  
  กองช่าง  
  หน่วยตรวจสอบภายใน  
 
 
 
 

 
อัลบั้ม : โครงการส่งเสริมอาชีพ กิจกรรมจัดฝึกอาชีพการทำลูกหยีกวน
รายละเอียด :

 

โครงการส่งเสริมอาชีพ สำหรับคนพิการ เด็กกำพร้า และผู้ด้อยโอกาส

กิจกรรม จัดฝึกอาชีพการทำลูกหยีกวน

ระหว่างวันที่ ๗ - ๘ กันยายน ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา

ณ  ศูนย์บริการยะรัง  หมู่ที่ ๔  ตำบลปิตูมุดี  อำเภอยะรัง  จังหวัดปัตตานี

 

อับเดทล่าสุด 06 ตุลาคม 2560 เวลา 11:03:11
 
อัลบั้ม : โครงการส่งเสริมอาชีพ กิจกรรมจัดฝึกอาชีพการทำลูกหยีกวน
แสดงความเห็น
  ความเห็น : *
  ชื่อผู้เขียน :
  ข้อความยืนยัน : ให้พิมพ์คำว่า  ปัตตานี 
  *จำเป็นต้องระบุให้ครบด้วย
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ถนนเดชา ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000  โทรศัพท์ : 073-349789   โทรสาร : 073-331533