สำนักปลัด  
  กองกิจการสภา  
  กองแผนฯ  
  กองคลัง  
  กองการศึกษาฯ  
  กองช่าง  
  หน่วยตรวจสอบภายใน  
 
 
 
 

  การประชุมเพื่อติดตามและสำรวจพื้นที่ตามโครงการจิตอาสาเพื่อการพัฒนาลำน้ำกับชีวิตฯ
  การประชุมเพื่อติดตามและสำรวจพื้นที่ ตามโครงการจิตอาสาเพื่อการพัฒนาลำน้ำกับชีวิต บนวิถีแห่งความพอเพียง เพื่อประโยชน์และความสุขของประชาชน   ... [องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี]
อับเดทล่าสุด 23 มีนาคม 2561 เวลา 14:19:27
 
  วันท้องถิ่นไทย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑
  วันท้องถิ่นไทย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑                เมื่อวันอาทิตย์ ที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ ลานศิลปวัฒนธรรม อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี นายลือชัย เจริญทรัพย์ รองผู... [องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี]
อับเดทล่าสุด 20 มีนาคม 2561 เวลา 11:01:15
 
  การประชุมเพื่อวางแนวทางการดำเนินงาน ตามโครงการน้ำ คือ ชีวิต
  การประชุมเพื่อวางแนวทางการดำเนินงาน ตามโครงการน้ำ คือ ชีวิต ศาสตร์พระราชาสู่แปลงเกษตรผสมผสานประชารัฐ   องค์การบริหาร... [องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี]
อับเดทล่าสุด 15 มีนาคม 2561 เวลา 14:58:50
 
  โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม และการพัฒนาจิตของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
  โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและการพัฒนาจิต ของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เมื่อวันอังคาร ที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๑ นายเศรษฐ์ อัลยุฟรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัต... [องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี]
อับเดทล่าสุด 07 มีนาคม 2561 เวลา 14:54:33
 
  พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ๒ มีนาคม ๒๕๖๑
  พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ๒ มีนาคม ๒๕๖๑   [องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี]
อับเดทล่าสุด 02 มีนาคม 2561 เวลา 14:00:01
 
  โครงการจัดหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่จังหวัดปัตตานี ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
   ... [องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี]
อับเดทล่าสุด 23 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13:26:22
 
  การประชุมประชาคมท้องถิ่น เพื่อดำเนินโครงการ "น้ำ คือ ชีวิต"
  การประชุมประชาคมท้องถิ่น เพื่อดำเนินโครงการ "น้ำ คือ ชีวิต" ศาสตร์พระราชาสู่แปลงเกษตรผสมผสานประชารัฐ วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ [องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี]
อับเดทล่าสุด 08 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08:40:32
 
  ปฐมนิเทศข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่เพิ่งได้รับการบรรจุแต่งตั้ง
  ปฐมนิเทศข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่เพิ่งได้รับการบรรจุแต่งตั้ง วันที่  ๖  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑ โดยมี นายเศรษฐ์ อัลยุฟรี... [องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี]
อับเดทล่าสุด 06 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08:27:39
 
  โครงการจัดหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่จังหวัดปัตตานี ประจำเดือนมกราคม ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
  โครงการจัดหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่จังหวัดปัตตานี [องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี]
อับเดทล่าสุด 24 มกราคม 2561 เวลา 07:48:12
 
  กิจกรรม "พบปะยามเช้า" องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
  กิจกรรม "พบปะยามเช้า" องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี [องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี]
อับเดทล่าสุด 30 มกราคม 2561 เวลา 07:35:47
 
  ประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๑ วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑
  [องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี]
อับเดทล่าสุด 19 มกราคม 2561 เวลา 07:26:55
 
  ประชุมซักซ้อมความเข้าใจในโครงการ "น้ำ คือ ชีวิต"
  ประชุมซักซ้อมความเข้าใจ ในโครงการ "น้ำ คือ ชีวิต"  โดยมีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี หัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ปลัดอำเภอแม่ลาน ผู้นำท้... [องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี]
อับเดทล่าสุด 25 มกราคม 2561 เวลา 07:15:49
 
  ประชุมประชาคมเพื่อการมีส่วนร่วมของประชาชน
  ประชุมประชาคม เพื่อการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ ๒) และเพิ่มเติ... [องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี]
อับเดทล่าสุด 11 มกราคม 2561 เวลา 14:38:58
 
  โครงการจัดหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่จังหวัดปัตตานี ประจำเดือนธันวาคม ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
  [องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี]
อับเดทล่าสุด 21 ธันวาคม 2560 เวลา 11:50:33
 
  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เสด็จฯ เป็นองค์ประธานในการพระราชทานโล่เกียรติคุณและพระราชทานรางวัล
  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ... [องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี]
อับเดทล่าสุด 12 ธันวาคม 2560 เวลา 14:32:02
 
  ประมวลภาพการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ปี พ.ศ. ๒๕๖๐
  ประมวลภาพการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปัตตานี จากที่จังหวัดปัตตานีได้เกิดเหตุภัยพิบัติฉุกเฉิน โดยเกิดเหตุอุทกภัย จากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังแรงพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ ประกอบกับร่องมรสุมพัดผ่านภาค... [องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี]
อับเดทล่าสุด 07 ธันวาคม 2560 เวลา 15:43:16
 
  โครงการจัดหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่จังหวัดปัตตานี ประจำเดือนพฤศจิกายน ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
  [องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี]
อับเดทล่าสุด 28 พฤศจิกายน 2560 เวลา 02:06:22
 
  ประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๐ วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
  [องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี]
อับเดทล่าสุด 15 พฤศจิกายน 2560 เวลา 07:45:04
 
  ลงพื้นที่เพื่อปรับปรุงและพัฒนาที่ดินในความดูแล ภายใต้โครงการ "น้ำ คือ ชีวิต"
  โครงการ " น้ำ คือ ชีวิต " เมื่อวันศุกร์ ที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ นายเศรษฐ์ อัลยุฟรี นายกองค์การบริหารส่วนจังห... [องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี]
อับเดทล่าสุด 14 พฤศจิกายน 2560 เวลา 07:29:25
 
  นิเทศโรงเรียนบ้านเขาตูม ประจำปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐
  [องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี]
อับเดทล่าสุด 14 พฤศจิกายน 2560 เวลา 06:52:56
 
  นิเทศโรงเรียนบ้านตะบิงตีงี ประจำปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐
  นิเทศโรงเรียนบ้านตะบิงตีงี ประจำปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา นายเศรษฐ์ อัลยุฟรี นายกองค์การ... [องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี]
อับเดทล่าสุด 14 พฤศจิกายน 2560 เวลา 06:42:23
 
  แสดงความยินดีและมอบรางวัลแก่นักกีฬาตัวแทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
  นายเศรษฐ์ อัลยุฟรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ร่วมแสดงความยินดีและมอบรางวัลแก่นักกีฬาตัวแทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับภาคใต้ ประจำปีการศึกษา พ.... [องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี]
อับเดทล่าสุด 14 พฤศจิกายน 2560 เวลา 06:27:57
 
  ประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๐ วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐
  [องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี]
อับเดทล่าสุด 06 ตุลาคม 2560 เวลา 14:05:14
 
  โครงการสอนภาษามือไทยให้กับคนหูหนวกที่ไม่รู้หนังสือ จังหวัดปัตตานี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
  โครงการสอนภาษามือไทยให้กับคนหูหนวกที่ไม่รู้หนังสือ จังหวัดปัตตานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐   [องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี]
อับเดทล่าสุด 06 ตุลาคม 2560 เวลา 13:48:33
 
  โครงการเสริมสร้างสุขภาพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในพื้นที่จังหวัดปัตตานี
  โครงการเสริมสร้างสุขภาพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ในวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๐ ที่ผ่า... [องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี]
อับเดทล่าสุด 06 ตุลาคม 2560 เวลา 11:15:49
 
 
ทั้งหมด 234 กิจกรรม
  1  23...10 >>
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ถนนเดชา ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000  โทรศัพท์ : 073-349789   โทรสาร : 073-331533