สำนักปลัด  
  กองกิจการสภา  
  กองแผนฯ  
  กองคลัง  
  กองการศึกษาฯ  
  กองช่าง  
  หน่วยตรวจสอบภายใน  
 
 
 
 

  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เสด็จฯ เป็นองค์ประธานในการพระราชทานโล่เกียรติคุณและพระราชทานรางวัล
  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ... [องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี]
อับเดทล่าสุด 12 ธันวาคม 2560 เวลา 14:32:02
 
  ประมวลภาพการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ปี พ.ศ. ๒๕๖๐
  ประมวลภาพการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปัตตานี จากที่จังหวัดปัตตานีได้เกิดเหตุภัยพิบัติฉุกเฉิน โดยเกิดเหตุอุทกภัย จากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังแรงพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ ประกอบกับร่องมรสุมพัดผ่านภาค... [องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี]
อับเดทล่าสุด 07 ธันวาคม 2560 เวลา 15:43:16
 
  โครงการจัดหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่จังหวัดปัตตานี ประจำเดือนพฤศจิกายน ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
  [องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี]
อับเดทล่าสุด 28 พฤศจิกายน 2560 เวลา 02:06:22
 
  ประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๐ วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
  [องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี]
อับเดทล่าสุด 15 พฤศจิกายน 2560 เวลา 07:45:04
 
  ลงพื้นที่เพื่อปรับปรุงและพัฒนาที่ดินในความดูแล ภายใต้โครงการ "น้ำ คือ ชีวิต"
  โครงการ " น้ำ คือ ชีวิต " เมื่อวันศุกร์ ที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ นายเศรษฐ์ อัลยุฟรี นายกองค์การบริหารส่วนจังห... [องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี]
อับเดทล่าสุด 14 พฤศจิกายน 2560 เวลา 07:29:25
 
  นิเทศโรงเรียนบ้านเขาตูม ประจำปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐
  [องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี]
อับเดทล่าสุด 14 พฤศจิกายน 2560 เวลา 06:52:56
 
  นิเทศโรงเรียนบ้านตะบิงตีงี ประจำปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐
  นิเทศโรงเรียนบ้านตะบิงตีงี ประจำปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา นายเศรษฐ์ อัลยุฟรี นายกองค์การ... [องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี]
อับเดทล่าสุด 14 พฤศจิกายน 2560 เวลา 06:42:23
 
  แสดงความยินดีและมอบรางวัลแก่นักกีฬาตัวแทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
  นายเศรษฐ์ อัลยุฟรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ร่วมแสดงความยินดีและมอบรางวัลแก่นักกีฬาตัวแทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับภาคใต้ ประจำปีการศึกษา พ.... [องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี]
อับเดทล่าสุด 14 พฤศจิกายน 2560 เวลา 06:27:57
 
  ประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๐ วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐
  [องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี]
อับเดทล่าสุด 06 ตุลาคม 2560 เวลา 14:05:14
 
  โครงการสอนภาษามือไทยให้กับคนหูหนวกที่ไม่รู้หนังสือ จังหวัดปัตตานี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
  โครงการสอนภาษามือไทยให้กับคนหูหนวกที่ไม่รู้หนังสือ จังหวัดปัตตานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐   [องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี]
อับเดทล่าสุด 06 ตุลาคม 2560 เวลา 13:48:33
 
  โครงการเสริมสร้างสุขภาพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในพื้นที่จังหวัดปัตตานี
  โครงการเสริมสร้างสุขภาพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ในวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๐ ที่ผ่า... [องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี]
อับเดทล่าสุด 06 ตุลาคม 2560 เวลา 11:15:49
 
  โครงการส่งเสริมอาชีพ กิจกรรมจัดฝึกอาชีพการทำลูกหยีกวน
  โครงการส่งเสริมอาชีพ สำหรับคนพิการ เด็กกำพร้า และผู้ด้อยโอกาส กิจกรรม จัดฝึกอาชีพการทำลูกหยีกวน ระหว่างว... [องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี]
อับเดทล่าสุด 06 ตุลาคม 2560 เวลา 11:03:11
 
  ประมวลภาพกิจกรรมการปลูกต้นดาวเรือง
  [องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี]
อับเดทล่าสุด 11 กันยายน 2560 เวลา 09:10:47
 
  ประมวลภาพละหมาดอีดิลอัฎฮา ประจำปี ฮ.ศ. ๑๔๓๘
  ประมวลภาพละหมาดอีดิลอัฎฮา ประจำปี ฮ.ศ. ๑๔๓๘   [องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี]
อับเดทล่าสุด 05 กันยายน 2560 เวลา 09:15:50
 
  ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๐ วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐
  [องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี]
อับเดทล่าสุด 29 สิงหาคม 2560 เวลา 14:48:03
 
  โครงการฝึกอบรมจัดทำดอกไม้จันทน์
  โครงการฝึกอบรมจัดทำดอกไม้จันทน์ เนื่องพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช ระหว่างวันที่ ๒๘ สิงหาคม - ๑๕ กั... [องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี]
อับเดทล่าสุด 29 สิงหาคม 2560 เวลา 14:43:33
 
  ประชุมเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดกิจกรรม พิธีละหมาดอีดิลอัฎฮา ประจำปี ฮ.ศ. ๑๔๓๘
  ประชุมเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดกิจกรรม พิธีละหมาดอีดิลอัฎฮา ประจำปี ฮ.ศ. ๑๔๓๘ เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ที่ผ่านมา [องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี]
อับเดทล่าสุด 29 สิงหาคม 2560 เวลา 14:28:44
 
  ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๐ วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๐
  [องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี]
อับเดทล่าสุด 21 สิงหาคม 2560 เวลา 15:03:11
 
  ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
  [องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี]
อับเดทล่าสุด 14 สิงหาคม 2560 เวลา 14:23:39
 
  ประชุมผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อรับมอบนโยบาย
  ประชุมผู้บริหารท้องถิ่น มอบนโนบายโดยผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี และผู้บริหารของจังหวัดปัตตานี วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมอำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี ... [องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี]
อับเดทล่าสุด 10 สิงหาคม 2560 เวลา 13:43:31
 
  ร่วมกิจกรรมวันกำนันผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี ๒๕๖๐
  กิจกรรมวันกำนันผู้ใหญ่บ้าน วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ ************************************************ [องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี]
อับเดทล่าสุด 10 สิงหาคม 2560 เวลา 13:37:24
 
  กิจกรรม "พบปะยามเช้า" องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐
  [องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี]
อับเดทล่าสุด 09 สิงหาคม 2560 เวลา 13:27:54
 
  ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
  ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี นำโดยนายเศรษฐ์ อัลยุฟรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงา... [องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี]
อับเดทล่าสุด 28 กรกฎาคม 2560 เวลา 09:56:35
 
  การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาตาดีกาสัมพันธ์ ระดับจังหวัดปัตตานี ประจำปี ๒๕๖๐
  กิจกรรมการแข่งขันกีฬาตาดีกาสัมพันธ์ ระดับจังหวัดปัตตานี ประจำปี ๒๕๖๐ จัดกิจกรรมโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี [องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี]
อับเดทล่าสุด 12 กรกฎาคม 2560 เวลา 10:19:24
 
  โครงการพบปะผู้นำศาสนาอิสลามในเทศกาลถือศีลอด ประจำปี ๒๕๖๐ ฮ.ศ.๑๔๓๘
  [องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี]
อับเดทล่าสุด 06 มิถุนายน 2560 เวลา 14:05:05
 
 
ทั้งหมด 220 กิจกรรม
  1  23...9 >>
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ถนนเดชา ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000  โทรศัพท์ : 073-349789   โทรสาร : 073-331533