สำนักปลัด  
  กองกิจการสภา  
  กองแผนฯ  
  กองคลัง  
  กองการศึกษาฯ  
  กองช่าง  
  หน่วยตรวจสอบภายใน  
 
 
 
 

  ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๑ วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑
  [องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี]
อับเดทล่าสุด 15 สิงหาคม 2561 เวลา 13:24:35
 
  กิจกรรม "พบปะยามเช้า" องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
  [องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี]
อับเดทล่าสุด 15 สิงหาคม 2561 เวลา 13:15:24
 
  โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพแกนนำสตรี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑
  โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพแกนนำสตรี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ วันที่ ๑๒ - ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมปาร์ควิว รีสอร์ท ปัตตานี [องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี]
อับเดทล่าสุด 15 สิงหาคม 2561 เวลา 13:00:34
 
  ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙
  [องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี]
อับเดทล่าสุด 15 สิงหาคม 2561 เวลา 12:27:13
 
  โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและการพัฒนาจิต ของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ประจำเดือนสิงหาคม)
  [องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี]
อับเดทล่าสุด 15 สิงหาคม 2561 เวลา 12:14:25
 
  กิจกรรม "สิงห์น้อยพบพี่สิงห์" คนของประชาชน
  กิจกรรม "สิงห์น้อยพบพี่สิงห์" คนของประชาชน "ผู้นำกับการทำงานเพื่อประชาชน" [องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี]
อับเดทล่าสุด 10 สิงหาคม 2561 เวลา 13:41:37
 
  ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๑ วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๑
  [องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี]
อับเดทล่าสุด 10 สิงหาคม 2561 เวลา 12:54:44
 
  พสกนิกรชาวปัตตานีทุกหมู่เหล่า ร่วมพิธีอัญเชิญพานพุ่มถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พสกนิกรชาวปัตตานีทุกหมู่เหล่า ร่วมพิธีอัญเชิญพานพุ่มถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว [องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี]
อับเดทล่าสุด 31 กรกฎาคม 2561 เวลา 12:49:28
 
  ชาวมุสลิมถวายราชสดุดีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
       เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม ที่สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานี นายแวดือราแม มะมิงจิ ประธานคณะกรร... [องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี]
อับเดทล่าสุด 31 กรกฎาคม 2561 เวลา 12:42:29
 
  โครงการพัฒนาศักยภาพมุสลีมะฮฺและบุคคลทั่วไป ปีที่ 12
เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.30 นายเศรษฐ์ อัลยุฟรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพมุสลีมะฮฺและบุคคลทั่วไป ปีที่ 12 และมีการบรรย... [องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี]
อับเดทล่าสุด 23 กรกฎาคม 2561 เวลา 14:07:10
 
  กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ขุดลอก กำจัดวัชพืช ผักตบชวา
        จังหวัดปัตตานีเปิดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ขุดลอก กำจัดวัชพืช ผักตบชวาที่คลองโลกาเยาะ หมู่ 1 ตำบลปะกาฮะรัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ป... [องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี]
อับเดทล่าสุด 23 กรกฎาคม 2561 เวลา 13:38:48
 
  โครงการตาดีกาสัมพันธ์ ครั้งที่ 37 ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 21 - 22 กรกฎาคม 2561
          เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายเศรษฐ์ อัลยุฟรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการตาดีกาสัมพันธ์ ครั้งที่ 37 ประจำปี 2561 โดยมีประธานและคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานี  ประธานชมรมตาดีกาจังหวัดป... [องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี]
อับเดทล่าสุด 23 กรกฎาคม 2561 เวลา 13:09:35
 
  ประชุมขับเคลื่อนโครงการจิตอาสาเพื่อการพัฒนาลำน้ำกับชีวิต บนวิถีแห่งความพอเพียงเพื่อประโยชน์และความสุขของประชาชน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ประชุมขับเคลื่อนโครงการจิตอาสาเพื่อการพัฒนาลำน้ำกับชีวิต บนวิถีแห่งความพอเพียงเพื่อประโยชน์และความสุขของประชาชน       เมื่อวันที่19 กรกฎา... [องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี]
อับเดทล่าสุด 20 กรกฎาคม 2561 เวลา 12:32:43
 
  ประชุมเตรียมความพร้อม การจัดงานพิธีร่วมละหมาดเนื่องในวันฮารีรายอฮัจย์ ครั้งที่ ๑๗ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑
ประชุมเตรียมความพร้อม การจัดงานพิธีร่ว... [องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี]
อับเดทล่าสุด 19 กรกฎาคม 2561 เวลา 14:04:34
 
  โครงการจัดหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่จังหวัดปัตตานี ประจำเดือนกรกฎาคม ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
 เมื่อวันพุธ ที่๑๘ เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา๑๐.๐๐ น. นายเศรษฐ์ อัลยุฟรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เข้าร่วมในโครงการจัดหน่วยบริการ"... [องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี]
อับเดทล่าสุด 19 กรกฎาคม 2561 เวลา 13:20:18
 
  โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและการพัฒนาจิต ของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ประจำเดือนกรกฎาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและการพัฒนาจิต ของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ประจำ... [องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี]
อับเดทล่าสุด 12 กรกฎาคม 2561 เวลา 12:51:20
 
  ประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๑ วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี [องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี]
อับเดทล่าสุด 12 กรกฎาคม 2561 เวลา 12:18:19
 
  กิจกรรม "พบปะยามเช้า" องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
กิจกรรม "พบปะยามเช้า" องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี [องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี]
อับเดทล่าสุด 11 กรกฎาคม 2561 เวลา 10:16:07
 
  ร่วมกิจกรรมกาแฟยามเช้า ประจำปี ๒๕๖๑ ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒๓ ปัตตานี ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี
                  วันอังคารที่ ๑๐ เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๓๐ น. นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้   นายลือชัย เจริญทรัพย์ รอง ผวจ.ปน. ร่วมกิจกรรม "กาแฟยามเช้า" ประจำปี ๒๕๖๑ โดยมี นายพงศ์เทพ ไข่มุกด์ รอง... [องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี]
อับเดทล่าสุด 11 กรกฎาคม 2561 เวลา 09:52:54
 
  โครงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง
           องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ได้จัดประชุมประชาคมระดับอำเภอ และประชาคมจังหวัด ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนา            องค์การบริหา... [องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี]
อับเดทล่าสุด 09 กรกฎาคม 2561 เวลา 14:17:07
 
  โครงการอบรมเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนตามแนวทางประชารัฐในเทศกาลถือศีลอด
  โครงการอบรมเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนตามแนวทางประชารัฐ ในเทศกาลถือศีลอด วันจันทร์ ที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมปาร์ควิว รีสอร์ท ปัตต... [องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี]
อับเดทล่าสุด 30 พฤษภาคม 2561 เวลา 14:09:36
 
  โครงการ " วันพบปะมุสลีมะห์ " ครั้งที่ ๑๓
  [องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี]
อับเดทล่าสุด 14 พฤษภาคม 2561 เวลา 20:51:21
 
  คณะบุคลากร อบจ.สตูล เข้าเยี่ยมชมศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบจ.ปัตตานี
  คณะบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลเข้าเยี่ยมชม ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ [องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี]
อับเดทล่าสุด 11 พฤษภาคม 2561 เวลา 07:07:20
 
  โครงการฝึกอบรมการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ ๒๑ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
  โครงการฝึกอบรมการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ ๒๑ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ วันที่ ๑ - ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ... [องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี]
อับเดทล่าสุด 01 พฤษภาคม 2561 เวลา 13:51:42
 
  กิจกรรม "พบปะยามเช้า" องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑
    [องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี]
อับเดทล่าสุด 01 พฤษภาคม 2561 เวลา 11:31:37
 
 
ทั้งหมด 261 กิจกรรม
  1  23...11 >>
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ถนนเดชา ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000  โทรศัพท์ : 073-349789   โทรสาร : 073-331533