โครงการอบรมและศึกษาดูงานหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน สำหรับศตวรรษที่ ๒๑
  โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน สำหรับศตวรรษที่ ๒๑ ด้วยนวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) และวิธีแบบเปิด (Open Approach) ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ [องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี]
อับเดทล่าสุด 17 ธันวาคม 2561 เวลา 16:14:32
 
  โครงการอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
  โครงการอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒                เมื่อวันที่ ๑๔ - ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖... [องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี]
อับเดทล่าสุด 17 ธันวาคม 2561 เวลา 10:39:58
 
  กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”
กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”    วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๖.๓๐ น. นายไกรศร วิศษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานเปิดกิจกรรมเ... [องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี]
อับเดทล่าสุด 15 ธันวาคม 2561 เวลา 12:36:47
 
  ประชุมเตรียมจัดกิจกรรมจิตอาสาฯ
ประชุมเตรียมจัดกิจกรรมจิตอาสาฯ วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายเศรษฐ์ อัลยุฟรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประชุมคณะอนุ... [องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี]
อับเดทล่าสุด 11 ธันวาคม 2561 เวลา 15:53:37
 
  ประมวลภาพบรรยากาศกิจกรรม "Bike อุ่นไอรัก"
  ประมวลภาพบรรยากาศกิจกรรม "Bike อุ่นไอรัก" [องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี]
อับเดทล่าสุด 11 ธันวาคม 2561 เวลา 15:28:42
 
  พิธีถวายพานพุ่มราชสักการะ ถวายราชสดุดีฯ
เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  ร่วมพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะถวายราชสดุดีและถวายบังคมเนื่องในโอกาสวันคล้าย [องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี]
อับเดทล่าสุด 06 ธันวาคม 2561 เวลา 09:44:49
 
  งานพิธีวันรำลึกพระมหากรุณาธิคุณองค์วิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม เนื่องในวันดินโลก ปี ๒๕๖๑
  งานพิธีวันรำลึกพระมหากรุณาธิคุณองค์วิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม เนื่องในวันดินโลก ปี ๒๕๖๑ วันนี้ ( วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ )  [องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี]
อับเดทล่าสุด 04 ธันวาคม 2561 เวลา 10:17:38
 
  กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคูคลอง
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคูคลอง   เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ ที่ คูคลองระบายน้ำอำเภอหนองจิก จ.ปัตตานี พล.ต.ต.ปิยะวัฒน์ เฉลิมศรี ผบก.ภ.จว.ปัตตานี  [องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี]
อับเดทล่าสุด 03 ธันวาคม 2561 เวลา 15:03:28
 
  บรรยากาศซ้อมเสมือนจริง กิจกรรม "Bike อุ่นไอรัก"
  บรรยากาศซ้อมเสมือนจริง กิจกรรม "Bike อุ่นไอรัก" วันอาทิตย์ ที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ บรรยากาศซ้อมเสมือนจริง กิจกรรม "Bike อุ่นไอรัก" เม... [องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี]
อับเดทล่าสุด 03 ธันวาคม 2561 เวลา 14:01:40
 
  ประชุมประจำเดือนข้าราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
  ประชุมประจำเดือนข้าราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เมื่อวันจันทร์ ที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ... [องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี]
อับเดทล่าสุด 29 พฤศจิกายน 2561 เวลา 11:19:09
 
  จังหวัดเคลื่อนที่บริการประชาชน ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑
  โครงการจังหวัดเคลื่อนที่บริการประชาชนที่อำเภอปะนาเระ ณ โรงเรียนบ้านคาโต หมู่ที่ ๕ ตำบลปะนาเระ อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี วันนี้ ( วันที... [องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี]
อับเดทล่าสุด 21 พฤศจิกายน 2561 เวลา 15:14:40
 
  กิจกรรม "คุยสบาย ๆ ยามเช้า" @ อบจ.ปัตตานี
  กิจกรรม "คุยสบาย ๆ ยามเช้า" @ อบจ.ปัตตานี "พหุวัฒนธรรม นำปัตตานี สันติสุข" ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี   วันน... [องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี]
อับเดทล่าสุด 20 พฤศจิกายน 2561 เวลา 16:07:31
 
  โครงการตรวจเยี่ยมและพบปะผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2561 (โรงเรียบบ้านตะบิงตีงี)
  โครงการตรวจเยี่ยมและพบปะผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2561 (โรงเรียบบ้านตะบิงตีงี) [องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี]
อับเดทล่าสุด 05 พฤศจิกายน 2561 เวลา 00:32:45
 
  โครงการเสริมสร้างความซื่อสัตย์ สุจริต ปลูกฝังทัศนคติ และวัฒนธรรมที่ดีในการต่อต้านการทุจริต
โครงการเสริมสร้างความซื่อสัตย์ สุจริต ปลูกฝังทัศนคติ และวัฒนธรรมที่ดีในการต่อต้านการทุจริต [องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี]
อับเดทล่าสุด 25 ตุลาคม 2561 เวลา 16:56:12
 
  ประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๑ วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๑
  การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี [องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี]
อับเดทล่าสุด 27 กันยายน 2561 เวลา 16:39:11
 
  โครงการอบรมให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
  [องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี]
อับเดทล่าสุด 17 กันยายน 2561 เวลา 16:29:57
 
  โครงการลานสร้างสรรค์เยาวชนรุ่นใหม่ ห่างไกลยาเสพติด TO BE NUMBER ONE 2018
โครงการลานสร้างสรรค์เยาวชนรุ่นใหม่ ห่างไกลยาเสพติด TO BE NUMBER ONE 2018 [องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี]
อับเดทล่าสุด 16 กันยายน 2561 เวลา 16:16:35
 
  โครงการ สนช. พบประชาชน ๗๖ จังหวัด
  โครงการ สนช. พบประชาชน ๗๖ จังหวัด สภานิติบัญญัติแห่งชาติ จัดโครงการสมาชิก สนช. พบประชาชน ๗๖ จังหวัด ณ รัฐสภา เปิดให้ภาครัฐ - ประชาชน รวมกว่า ๗๐๐ คน  ร่วมรับฟังและสะท้อน ... [องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี]
อับเดทล่าสุด 14 กันยายน 2561 เวลา 15:58:46
 
  ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๑ วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑
  การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี [องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี]
อับเดทล่าสุด 12 กันยายน 2561 เวลา 14:46:34
 
  โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและการพัฒนาจิตของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ประจำเดือนกันยายน)
  โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและการพัฒนาจิต ของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕... [องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี]
อับเดทล่าสุด 12 กันยายน 2561 เวลา 13:41:32
 
  กิจกรรม "พบปะยามเช้า" องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๑
  กิจกรรม "พบปะยามเช้า" องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี [องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี]
อับเดทล่าสุด 11 กันยายน 2561 เวลา 15:28:43
 
  โครงการฝึกอบรมครูผู้สอนการอ่านอัลกุรอานตามแนวกีรออาตี ประจำปี ๒๕๖๑
  [องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี]
อับเดทล่าสุด 10 กันยายน 2561 เวลา 11:13:53
 
  โครงการเสริมสร้างสุขภาพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
  [องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี]
อับเดทล่าสุด 28 สิงหาคม 2561 เวลา 13:48:18
 
  วิทยากรร่วมการบรรยายบทบาทหน้าที่ของ อปท. ในการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม
  ร่วมการบรรยายบทบาทหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการส่งเสริมและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายเศรษฐ์ อัลยุฟรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ในฐานะวิทยากรร่วมในการบรรยายบทบาท... [องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี]
อับเดทล่าสุด 27 สิงหาคม 2561 เวลา 13:30:35
 
  โครงการตลาดนัดวิชาการ
โครงการตลาดนัดวิชาการ ณ โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี       เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ ... [องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี]
อับเดทล่าสุด 30 สิงหาคม 2561 เวลา 09:31:18
 
 
ทั้งหมด 288 กิจกรรม
  1  23...12 >>
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ถนนเดชา ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
โทรศัพท์ : 073-349789    |    โทรสาร : 073-331533  |  อีเมลล์ : pattanipao@gmail.com  |  FB : /pattanipao
แสดงแผนที่ตั้งสำนักงาน อบจ.ปัตตานี : [ Google Map ]   |   [ PDF File ]