สำนักปลัด  
  กองกิจการสภา  
  กองแผนฯ  
  กองคลัง  
  กองการศึกษาฯ  
  กองช่าง  
  หน่วยตรวจสอบภายใน  
 
 
 
 

  โครงการอบรมเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนตามแนวทางประชารัฐในเทศกาลถือศีลอด
  โครงการอบรมเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนตามแนวทางประชารัฐ ในเทศกาลถือศีลอด วันจันทร์ ที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมปาร์ควิว รีสอร์ท ปัตต... [องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี]
อับเดทล่าสุด 30 พฤษภาคม 2561 เวลา 14:09:36
 
  โครงการ " วันพบปะมุสลีมะห์ " ครั้งที่ ๑๓
  [องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี]
อับเดทล่าสุด 14 พฤษภาคม 2561 เวลา 20:51:21
 
  คณะบุคลากร อบจ.สตูล เข้าเยี่ยมชมศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบจ.ปัตตานี
  คณะบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลเข้าเยี่ยมชม ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ [องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี]
อับเดทล่าสุด 11 พฤษภาคม 2561 เวลา 07:07:20
 
  โครงการฝึกอบรมการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ ๒๑ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
  โครงการฝึกอบรมการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ ๒๑ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ วันที่ ๑ - ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ... [องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี]
อับเดทล่าสุด 01 พฤษภาคม 2561 เวลา 13:51:42
 
  กิจกรรม "พบปะยามเช้า" องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑
    [องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี]
อับเดทล่าสุด 01 พฤษภาคม 2561 เวลา 11:31:37
 
  โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและการพัฒนาจิตฯ ประจำเดือนเมษายน ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
  [องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี]
อับเดทล่าสุด 20 เมษายน 2561 เวลา 08:32:38
 
  เวทีประชาคม เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการจัดหาประโยชน์ในที่ดินของรัฐ
  เวทีประชาคม เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เกี่ยวกับการจัดหาประโยชน์ในที่ดินของรัฐ วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑ วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖... [องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี]
อับเดทล่าสุด 29 มีนาคม 2561 เวลา 09:24:35
 
  การประชุมเพื่อติดตามและสำรวจพื้นที่ตามโครงการจิตอาสาเพื่อการพัฒนาลำน้ำกับชีวิตฯ
  การประชุมเพื่อติดตามและสำรวจพื้นที่ ตามโครงการจิตอาสาเพื่อการพัฒนาลำน้ำกับชีวิต บนวิถีแห่งความพอเพียง เพื่อประโยชน์และความสุขของประชาชน   ... [องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี]
อับเดทล่าสุด 23 มีนาคม 2561 เวลา 14:19:27
 
  วันท้องถิ่นไทย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑
  วันท้องถิ่นไทย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑                เมื่อวันอาทิตย์ ที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ ลานศิลปวัฒนธรรม อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี นายลือชัย เจริญทรัพย์ รองผู... [องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี]
อับเดทล่าสุด 20 มีนาคม 2561 เวลา 11:01:15
 
  การประชุมเพื่อวางแนวทางการดำเนินงาน ตามโครงการน้ำ คือ ชีวิต
  การประชุมเพื่อวางแนวทางการดำเนินงาน ตามโครงการน้ำ คือ ชีวิต ศาสตร์พระราชาสู่แปลงเกษตรผสมผสานประชารัฐ   องค์การบริหาร... [องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี]
อับเดทล่าสุด 15 มีนาคม 2561 เวลา 14:58:50
 
  โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม และการพัฒนาจิตของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
  โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและการพัฒนาจิต ของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เมื่อวันอังคาร ที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๑ นายเศรษฐ์ อัลยุฟรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัต... [องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี]
อับเดทล่าสุด 07 มีนาคม 2561 เวลา 14:54:33
 
  พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ๒ มีนาคม ๒๕๖๑
  พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ๒ มีนาคม ๒๕๖๑   [องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี]
อับเดทล่าสุด 02 มีนาคม 2561 เวลา 14:00:01
 
  โครงการจัดหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่จังหวัดปัตตานี ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
   ... [องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี]
อับเดทล่าสุด 23 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13:26:22
 
  การประชุมประชาคมท้องถิ่น เพื่อดำเนินโครงการ "น้ำ คือ ชีวิต"
  การประชุมประชาคมท้องถิ่น เพื่อดำเนินโครงการ "น้ำ คือ ชีวิต" ศาสตร์พระราชาสู่แปลงเกษตรผสมผสานประชารัฐ วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ [องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี]
อับเดทล่าสุด 08 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08:40:32
 
  ปฐมนิเทศข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่เพิ่งได้รับการบรรจุแต่งตั้ง
  ปฐมนิเทศข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่เพิ่งได้รับการบรรจุแต่งตั้ง วันที่  ๖  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑ โดยมี นายเศรษฐ์ อัลยุฟรี... [องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี]
อับเดทล่าสุด 06 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08:27:39
 
  โครงการจัดหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่จังหวัดปัตตานี ประจำเดือนมกราคม ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
  โครงการจัดหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่จังหวัดปัตตานี [องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี]
อับเดทล่าสุด 24 มกราคม 2561 เวลา 07:48:12
 
  กิจกรรม "พบปะยามเช้า" องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
  กิจกรรม "พบปะยามเช้า" องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี [องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี]
อับเดทล่าสุด 30 มกราคม 2561 เวลา 07:35:47
 
  ประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๑ วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑
  [องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี]
อับเดทล่าสุด 19 มกราคม 2561 เวลา 07:26:55
 
  ประชุมซักซ้อมความเข้าใจในโครงการ "น้ำ คือ ชีวิต"
  ประชุมซักซ้อมความเข้าใจ ในโครงการ "น้ำ คือ ชีวิต"  โดยมีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี หัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ปลัดอำเภอแม่ลาน ผู้นำท้... [องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี]
อับเดทล่าสุด 25 มกราคม 2561 เวลา 07:15:49
 
  ประชุมประชาคมเพื่อการมีส่วนร่วมของประชาชน
  ประชุมประชาคม เพื่อการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ ๒) และเพิ่มเติ... [องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี]
อับเดทล่าสุด 11 มกราคม 2561 เวลา 14:38:58
 
  โครงการจัดหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่จังหวัดปัตตานี ประจำเดือนธันวาคม ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
  [องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี]
อับเดทล่าสุด 21 ธันวาคม 2560 เวลา 11:50:33
 
  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เสด็จฯ เป็นองค์ประธานในการพระราชทานโล่เกียรติคุณและพระราชทานรางวัล
  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ... [องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี]
อับเดทล่าสุด 12 ธันวาคม 2560 เวลา 14:32:02
 
  ประมวลภาพการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ปี พ.ศ. ๒๕๖๐
  ประมวลภาพการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปัตตานี จากที่จังหวัดปัตตานีได้เกิดเหตุภัยพิบัติฉุกเฉิน โดยเกิดเหตุอุทกภัย จากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังแรงพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ ประกอบกับร่องมรสุมพัดผ่านภาค... [องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี]
อับเดทล่าสุด 07 ธันวาคม 2560 เวลา 15:43:16
 
  โครงการจัดหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่จังหวัดปัตตานี ประจำเดือนพฤศจิกายน ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
  [องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี]
อับเดทล่าสุด 28 พฤศจิกายน 2560 เวลา 02:06:22
 
  ประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๐ วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
  [องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี]
อับเดทล่าสุด 15 พฤศจิกายน 2560 เวลา 07:45:04
 
 
ทั้งหมด 241 กิจกรรม
  1  23...10 >>
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ถนนเดชา ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000  โทรศัพท์ : 073-349789   โทรสาร : 073-331533