สำนักปลัด  
  กองกิจการสภา  
  กองแผนฯ  
  กองคลัง  
  กองการศึกษาฯ  
  กองช่าง  
  หน่วยตรวจสอบภายใน  
 
 
 
 

  ประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๑ วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๑
  การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี [องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี]
อับเดทล่าสุด 27 กันยายน 2561 เวลา 16:39:11
 
  โครงการอบรมให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
  [องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี]
อับเดทล่าสุด 17 กันยายน 2561 เวลา 16:29:57
 
  โครงการลานสร้างสรรค์เยาวชนรุ่นใหม่ ห่างไกลยาเสพติด TO BE NUMBER ONE 2018
โครงการลานสร้างสรรค์เยาวชนรุ่นใหม่ ห่างไกลยาเสพติด TO BE NUMBER ONE 2018 [องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี]
อับเดทล่าสุด 16 กันยายน 2561 เวลา 16:16:35
 
  โครงการ สนช. พบประชาชน ๗๖ จังหวัด
  โครงการ สนช. พบประชาชน ๗๖ จังหวัด สภานิติบัญญัติแห่งชาติ จัดโครงการสมาชิก สนช. พบประชาชน ๗๖ จังหวัด ณ รัฐสภา เปิดให้ภาครัฐ - ประชาชน รวมกว่า ๗๐๐ คน  ร่วมรับฟังและสะท้อน ... [องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี]
อับเดทล่าสุด 14 กันยายน 2561 เวลา 15:58:46
 
  ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๑ วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑
  การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี [องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี]
อับเดทล่าสุด 12 กันยายน 2561 เวลา 14:46:34
 
  โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและการพัฒนาจิตของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ประจำเดือนกันยายน)
  โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและการพัฒนาจิต ของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕... [องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี]
อับเดทล่าสุด 12 กันยายน 2561 เวลา 13:41:32
 
  กิจกรรม "พบปะยามเช้า" องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๑
  กิจกรรม "พบปะยามเช้า" องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี [องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี]
อับเดทล่าสุด 11 กันยายน 2561 เวลา 15:28:43
 
  โครงการฝึกอบรมครูผู้สอนการอ่านอัลกุรอานตามแนวกีรออาตี ประจำปี ๒๕๖๑
  [องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี]
อับเดทล่าสุด 10 กันยายน 2561 เวลา 11:13:53
 
  โครงการเสริมสร้างสุขภาพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
  [องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี]
อับเดทล่าสุด 28 สิงหาคม 2561 เวลา 13:48:18
 
  วิทยากรร่วมการบรรยายบทบาทหน้าที่ของ อปท. ในการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม
  ร่วมการบรรยายบทบาทหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการส่งเสริมและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายเศรษฐ์ อัลยุฟรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ในฐานะวิทยากรร่วมในการบรรยายบทบาท... [องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี]
อับเดทล่าสุด 27 สิงหาคม 2561 เวลา 13:30:35
 
  โครงการตลาดนัดวิชาการ
โครงการตลาดนัดวิชาการ ณ โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี       เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ ... [องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี]
อับเดทล่าสุด 30 สิงหาคม 2561 เวลา 09:31:18
 
  ประมวลภาพละหมาดอีดิลอัฎฮา ประจำปี ฮ.ศ. ๑๔๓๙
  ประมวลภาพละหมาดอีดิลอัฎฮา ประจำปี ฮ.ศ. ๑๔๓๙ [องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี]
อับเดทล่าสุด 24 สิงหาคม 2561 เวลา 09:07:41
 
  ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๑ วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑
  [องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี]
อับเดทล่าสุด 15 สิงหาคม 2561 เวลา 13:24:35
 
  กิจกรรม "พบปะยามเช้า" องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
  [องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี]
อับเดทล่าสุด 15 สิงหาคม 2561 เวลา 13:15:24
 
  โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพแกนนำสตรี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑
  โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพแกนนำสตรี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ วันที่ ๑๒ - ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมปาร์ควิว รีสอร์ท ปัตตานี [องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี]
อับเดทล่าสุด 15 สิงหาคม 2561 เวลา 13:00:34
 
  ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙
  [องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี]
อับเดทล่าสุด 15 สิงหาคม 2561 เวลา 12:27:13
 
  โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและการพัฒนาจิต ของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ประจำเดือนสิงหาคม)
  [องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี]
อับเดทล่าสุด 15 สิงหาคม 2561 เวลา 12:14:25
 
  กิจกรรม "สิงห์น้อยพบพี่สิงห์" คนของประชาชน
  กิจกรรม "สิงห์น้อยพบพี่สิงห์" คนของประชาชน "ผู้นำกับการทำงานเพื่อประชาชน" [องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี]
อับเดทล่าสุด 10 สิงหาคม 2561 เวลา 13:41:37
 
  ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๑ วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๑
  [องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี]
อับเดทล่าสุด 10 สิงหาคม 2561 เวลา 12:54:44
 
  พสกนิกรชาวปัตตานีทุกหมู่เหล่า ร่วมพิธีอัญเชิญพานพุ่มถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พสกนิกรชาวปัตตานีทุกหมู่เหล่า ร่วมพิธีอัญเชิญพานพุ่มถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว [องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี]
อับเดทล่าสุด 31 กรกฎาคม 2561 เวลา 12:49:28
 
  ชาวมุสลิมถวายราชสดุดีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
       เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม ที่สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานี นายแวดือราแม มะมิงจิ ประธานคณะกรร... [องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี]
อับเดทล่าสุด 31 กรกฎาคม 2561 เวลา 12:42:29
 
  โครงการพัฒนาศักยภาพมุสลีมะฮฺและบุคคลทั่วไป ปีที่ 12
เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.30 นายเศรษฐ์ อัลยุฟรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพมุสลีมะฮฺและบุคคลทั่วไป ปีที่ 12 และมีการบรรย... [องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี]
อับเดทล่าสุด 23 กรกฎาคม 2561 เวลา 14:07:10
 
  กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ขุดลอก กำจัดวัชพืช ผักตบชวา
        จังหวัดปัตตานีเปิดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ขุดลอก กำจัดวัชพืช ผักตบชวาที่คลองโลกาเยาะ หมู่ 1 ตำบลปะกาฮะรัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ป... [องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี]
อับเดทล่าสุด 23 กรกฎาคม 2561 เวลา 13:38:48
 
  โครงการตาดีกาสัมพันธ์ ครั้งที่ 37 ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 21 - 22 กรกฎาคม 2561
          เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายเศรษฐ์ อัลยุฟรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการตาดีกาสัมพันธ์ ครั้งที่ 37 ประจำปี 2561 โดยมีประธานและคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานี  ประธานชมรมตาดีกาจังหวัดป... [องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี]
อับเดทล่าสุด 23 กรกฎาคม 2561 เวลา 13:09:35
 
  ประชุมขับเคลื่อนโครงการจิตอาสาเพื่อการพัฒนาลำน้ำกับชีวิต บนวิถีแห่งความพอเพียงเพื่อประโยชน์และความสุขของประชาชน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ประชุมขับเคลื่อนโครงการจิตอาสาเพื่อการพัฒนาลำน้ำกับชีวิต บนวิถีแห่งความพอเพียงเพื่อประโยชน์และความสุขของประชาชน       เมื่อวันที่19 กรกฎา... [องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี]
อับเดทล่าสุด 20 กรกฎาคม 2561 เวลา 12:32:43
 
 
ทั้งหมด 273 กิจกรรม
  1  23...11 >>
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ถนนเดชา ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000  โทรศัพท์ : 073-349789   โทรสาร : 073-331533