สำนักปลัด  
  กองกิจการสภา  
  กองแผนฯ  
  กองคลัง  
  กองการศึกษาฯ  
  กองช่าง  
  หน่วยตรวจสอบภายใน  
 
 
 
 

  ประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๐ วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐
  [องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี]
อับเดทล่าสุด 06 ตุลาคม 2560 เวลา 14:05:14
 
  โครงการสอนภาษามือไทยให้กับคนหูหนวกที่ไม่รู้หนังสือ จังหวัดปัตตานี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
  โครงการสอนภาษามือไทยให้กับคนหูหนวกที่ไม่รู้หนังสือ จังหวัดปัตตานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐   [องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี]
อับเดทล่าสุด 06 ตุลาคม 2560 เวลา 13:48:33
 
  โครงการเสริมสร้างสุขภาพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในพื้นที่จังหวัดปัตตานี
  โครงการเสริมสร้างสุขภาพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ในวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๐ ที่ผ่า... [องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี]
อับเดทล่าสุด 06 ตุลาคม 2560 เวลา 11:15:49
 
  โครงการส่งเสริมอาชีพ กิจกรรมจัดฝึกอาชีพการทำลูกหยีกวน
  โครงการส่งเสริมอาชีพ สำหรับคนพิการ เด็กกำพร้า และผู้ด้อยโอกาส กิจกรรม จัดฝึกอาชีพการทำลูกหยีกวน ระหว่างว... [องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี]
อับเดทล่าสุด 06 ตุลาคม 2560 เวลา 11:03:11
 
  ประมวลภาพกิจกรรมการปลูกต้นดาวเรือง
  [องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี]
อับเดทล่าสุด 11 กันยายน 2560 เวลา 09:10:47
 
  ประมวลภาพละหมาดอีดิลอัฎฮา ประจำปี ฮ.ศ. ๑๔๓๘
  ประมวลภาพละหมาดอีดิลอัฎฮา ประจำปี ฮ.ศ. ๑๔๓๘   [องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี]
อับเดทล่าสุด 05 กันยายน 2560 เวลา 09:15:50
 
  ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๐ วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐
  [องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี]
อับเดทล่าสุด 29 สิงหาคม 2560 เวลา 14:48:03
 
  โครงการฝึกอบรมจัดทำดอกไม้จันทน์
  โครงการฝึกอบรมจัดทำดอกไม้จันทน์ เนื่องพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช ระหว่างวันที่ ๒๘ สิงหาคม - ๑๕ กั... [องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี]
อับเดทล่าสุด 29 สิงหาคม 2560 เวลา 14:43:33
 
  ประชุมเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดกิจกรรม พิธีละหมาดอีดิลอัฎฮา ประจำปี ฮ.ศ. ๑๔๓๘
  ประชุมเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดกิจกรรม พิธีละหมาดอีดิลอัฎฮา ประจำปี ฮ.ศ. ๑๔๓๘ เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ที่ผ่านมา [องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี]
อับเดทล่าสุด 29 สิงหาคม 2560 เวลา 14:28:44
 
  ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๐ วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๐
  [องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี]
อับเดทล่าสุด 21 สิงหาคม 2560 เวลา 15:03:11
 
  ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
  [องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี]
อับเดทล่าสุด 14 สิงหาคม 2560 เวลา 14:23:39
 
  ประชุมผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อรับมอบนโยบาย
  ประชุมผู้บริหารท้องถิ่น มอบนโนบายโดยผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี และผู้บริหารของจังหวัดปัตตานี วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมอำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี ... [องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี]
อับเดทล่าสุด 10 สิงหาคม 2560 เวลา 13:43:31
 
  ร่วมกิจกรรมวันกำนันผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี ๒๕๖๐
  กิจกรรมวันกำนันผู้ใหญ่บ้าน วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ ************************************************ [องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี]
อับเดทล่าสุด 10 สิงหาคม 2560 เวลา 13:37:24
 
  กิจกรรม "พบปะยามเช้า" องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐
  [องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี]
อับเดทล่าสุด 09 สิงหาคม 2560 เวลา 13:27:54
 
  ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
  ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี นำโดยนายเศรษฐ์ อัลยุฟรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงา... [องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี]
อับเดทล่าสุด 28 กรกฎาคม 2560 เวลา 09:56:35
 
  การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาตาดีกาสัมพันธ์ ระดับจังหวัดปัตตานี ประจำปี ๒๕๖๐
  กิจกรรมการแข่งขันกีฬาตาดีกาสัมพันธ์ ระดับจังหวัดปัตตานี ประจำปี ๒๕๖๐ จัดกิจกรรมโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี [องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี]
อับเดทล่าสุด 12 กรกฎาคม 2560 เวลา 10:19:24
 
  โครงการพบปะผู้นำศาสนาอิสลามในเทศกาลถือศีลอด ประจำปี ๒๕๖๐ ฮ.ศ.๑๔๓๘
  [องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี]
อับเดทล่าสุด 06 มิถุนายน 2560 เวลา 14:05:05
 
  ประชุมประจำเดือนพฤษภาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
  [องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี]
อับเดทล่าสุด 11 พฤษภาคม 2560 เวลา 11:57:36
 
  โครงการปฐมนิเทศก่อนเปิดภาคเรียนของบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนในสังกัด
  โครงการปฐมนิเทศก่อนเปิดภาคเรียน ของข้าราชการ ครูบุคลากรทางการศึกษา และพนักงานจ้าง โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ [องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี]
อับเดทล่าสุด 15 พฤษภาคม 2560 เวลา 11:46:24
 
  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ๔ ปี
  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ๔ ปี ของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐   [องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี]
อับเดทล่าสุด 11 พฤษภาคม 2560 เวลา 11:16:34
 
  โครงการ " วันพบปะมุสลีมะห์ " ครั้งที่ ๑๒
โครงการ " วันพบปะมุสลีมะห์ " ครั้งที่ ๑๒ [องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี]
อับเดทล่าสุด 08 พฤษภาคม 2560 เวลา 10:59:06
 
  ประชุมเตรียมความพร้อมสำหรับมหกรรมงานวันพบปะมุสลีมะห์ ครั้งที่ ๑๒
  ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดงาน วันพบปะมุสลีมะห์ ครั้งที่ ๑๒  เพื่อติดตามความคืบหน้า การเตรียมความพร้อมในทุก ๆ ด้าน ซึ่งคณะกรรม... [องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี]
อับเดทล่าสุด 04 พฤษภาคม 2560 เวลา 15:02:16
 
  โครงการสัมมนา หลักสูตรการพัฒนาทักษะในการใช้ภาษาไทยในราชการยุคใหม่และการเขียนโครงการ
  โครงการสัมมนาข้าราชการและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี หลักสูตรการพัฒนาทักษะในการใช้ภาษาไทยในราชการยุคใหม่และการเขียนโครงการ ระ... [องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี]
อับเดทล่าสุด 04 พฤษภาคม 2560 เวลา 14:44:39
 
  คณะบุคลากรเทศบาลรูสะมิแลเข้าศึกษาดูงานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบจ.ปัตตานี
  คณะบุคลากรเทศบาลรูสะมิแลเข้าศึกษาดูงาน ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๐ ***************************************** [องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี]
อับเดทล่าสุด 04 พฤษภาคม 2560 เวลา 14:27:19
 
  โครงการอบรมจริยธรรมเสริมสร้างคุณภาพชีวิต ประจำปี ๒๕๖๐
  โครงการอบรมจริยธรรมเสริมสร้างคุณภาพชีวิต ประจำปี ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๕ เมษายน ๒๕๖๐ ณ มัสยิดดารุลอามาน หมู่ที่ ๓ บ้านโสร่ง  [องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี]
อับเดทล่าสุด 04 พฤษภาคม 2560 เวลา 13:36:35
 
 
ทั้งหมด 212 กิจกรรม
  1  23...9 >>
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ถนนเดชา ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000  โทรศัพท์ : 073-349789   โทรสาร : 073-331533