ค้นหาจากชื่อเอกสาร
ลำดับ ชื่อเอกสาร ไฟล์
3. แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
[ 20 กันยายน 2561 เวลา 13:00:36 ] [สำนักปลัด]
2. กระบวนการบริหารความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
[ 20 กันยายน 2561 เวลา 12:59:38 ] [สำนักปลัด]
1. แผนการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
[ 08 สิงหาคม 2561 เวลา 10:22:52 ] [สำนักปลัด]
 
 
ทั้งหมด 3 หัวข้อ
  1  
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ถนนเดชา ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
โทรศัพท์ : 073-349789    |    โทรสาร : 073-331533  |  อีเมลล์ : pattanipao@gmail.com  |  FB : /pattanipao
แสดงแผนที่ตั้งสำนักงาน อบจ.ปัตตานี : [ Google Map ]   |   [ PDF File ]