ค้นหาจากชื่อเอกสาร
ลำดับ ชื่อเอกสาร ไฟล์
16. แผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒
[ 16 ตุลาคม 2561 เวลา 12:04:12 ] [กองแผนฯ]
15. แผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๕)
[ 02 ตุลาคม 2561 เวลา 10:57:30 ] [กองแผนฯ]
14. แผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ แก้ไข (ครั้งที่ ๕)
[ 02 ตุลาคม 2561 เวลา 10:17:33 ] [กองแผนฯ]
13. แผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๔)
[ 03 สิงหาคม 2561 เวลา 09:36:09 ] [กองแผนฯ]
12. แผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ แก้ไข (ครั้งที่ ๔)
[ 05 มิถุนายน 2561 เวลา 11:22:29 ] [กองแผนฯ]
11. แผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ แก้ไข (ครั้งที่ ๓)
[ 24 พฤษภาคม 2561 เวลา 08:01:23 ] [กองแผนฯ]
10. แผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๓)
[ 16 พฤษภาคม 2561 เวลา 09:29:11 ] [กองแผนฯ]
9. แผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ แก้ไข (ครั้งที่ ๒)
[ 19 มีนาคม 2561 เวลา 14:40:50 ] [กองแผนฯ]
8. แผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ เพิ่มเติม (ครั้งที่ ๒)
[ 21 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 07:15:11 ] [กองแผนฯ]
7. แผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ แก้ไข (ครั้งที่ ๑)
[ 26 ธันวาคม 2560 เวลา 09:49:12 ] [กองแผนฯ]
6. แผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑
[ 28 พฤศจิกายน 2560 เวลา 04:10:52 ] [กองแผนฯ]
5. แผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)
[ 15 มิถุนายน 2560 เวลา 14:31:14 ] [กองแผนฯ]
4. แผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐
[ 15 มิถุนายน 2560 เวลา 14:30:50 ] [กองแผนฯ]
3. แผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙
[ 15 มิถุนายน 2560 เวลา 14:30:36 ] [กองแผนฯ]
2. แผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘
[ 15 มิถุนายน 2560 เวลา 14:29:18 ] [กองแผนฯ]
1. แผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗
[ 15 มิถุนายน 2560 เวลา 14:28:49 ] [กองแผนฯ]
 
 
ทั้งหมด 16 หัวข้อ
  1  
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ถนนเดชา ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000
โทรศัพท์ : 073-349789    |    โทรสาร : 073-331533  |  อีเมลล์ : pattanipao@gmail.com  |  FB : /pattanipao
แสดงแผนที่ตั้งสำนักงาน อบจ.ปัตตานี : [ Google Map ]   |   [ PDF File ]