สำนักปลัด  
  กองกิจการสภา  
  กองแผนฯ  
  กองคลัง  
  กองการศึกษาฯ  
  กองช่าง  
  หน่วยตรวจสอบภายใน  
 
 
 
 

 
 
ค้นหาจากชื่อเอกสาร
ลำดับ ชื่อเอกสาร ไฟล์
6. แผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑
[ 28 พฤศจิกายน 2560 เวลา 04:10:52 ] [กองแผนฯ]
5. แผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)
[ 15 มิถุนายน 2560 เวลา 14:31:14 ] [กองแผนฯ]
4. แผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐
[ 15 มิถุนายน 2560 เวลา 14:30:50 ] [กองแผนฯ]
3. แผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙
[ 15 มิถุนายน 2560 เวลา 14:30:36 ] [กองแผนฯ]
2. แผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘
[ 15 มิถุนายน 2560 เวลา 14:29:18 ] [กองแผนฯ]
1. แผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗
[ 15 มิถุนายน 2560 เวลา 14:28:49 ] [กองแผนฯ]
 
 
ทั้งหมด 6 หัวข้อ
  1  
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ถนนเดชา ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000  โทรศัพท์ : 073-349789   โทรสาร : 073-331533