สำนักปลัด  
  กองกิจการสภา  
  กองแผนฯ  
  กองคลัง  
  กองการศึกษาฯ  
  กองช่าง  
  หน่วยตรวจสอบภายใน  
 
 
 
 

 
 
ค้นหาจากชื่อเอกสาร
ลำดับ ชื่อเอกสาร ไฟล์
19. ประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๙ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙
[ 15 พฤษภาคม 2560 เวลา 11:43:04 ] [กองกิจการสภา]
18. ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๙ วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๙
[ 15 พฤษภาคม 2560 เวลา 11:42:34 ] [กองกิจการสภา]
17. ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๙ วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙
[ 15 พฤษภาคม 2560 เวลา 11:42:12 ] [กองกิจการสภา]
16. รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๘ วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
[ 19 เมษายน 2559 เวลา 10:25:41 ] [กองกิจการสภา]
15. ประชุมฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๕๘ วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๘
[ 29 กันยายน 2558 เวลา 13:43:33 ] [กองกิจการสภา]
14. ประชุมฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๘
[ 29 กันยายน 2558 เวลา 11:33:29 ] [กองกิจการสภา]
13. ประชุมฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๘ วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๘
[ 29 กันยายน 2558 เวลา 09:30:34 ] [กองกิจการสภา]
12. ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๘ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
[ 29 กันยายน 2558 เวลา 15:37:30 ] [กองกิจการสภา]
11. ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๗ วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๗
[ 29 กันยายน 2558 เวลา 15:39:41 ] [องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี]
10. ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557
[ 24 กันยายน 2557 เวลา 15:44:57 ] [องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี]
9. ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 5 ประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2556
[ 02 มิถุนายน 2557 เวลา 20:26:48 ] [องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี]
8. ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 4 ประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2556
[ 02 มิถุนายน 2557 เวลา 20:26:01 ] [องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี]
7. ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2556
[ 02 มิถุนายน 2557 เวลา 20:25:16 ] [องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี]
6. ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2ประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2556
[ 02 มิถุนายน 2557 เวลา 20:23:15 ] [องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี]
5. ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1ประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2556
[ 02 มิถุนายน 2557 เวลา 20:22:16 ] [องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี]
4. ประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1ประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2556
[ 02 มิถุนายน 2557 เวลา 20:20:13 ] [องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี]
3. ประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2555 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2555
[ 02 มิถุนายน 2557 เวลา 20:14:22 ] [องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี]
2. ประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1ประจำปี 2555 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2555
[ 02 มิถุนายน 2557 เวลา 20:12:40 ] [องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี]
1. ประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1ประจำปี 2555 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2555
[ 02 มิถุนายน 2557 เวลา 20:10:35 ] [องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี]
 
 
ทั้งหมด 19 หัวข้อ
  1  
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ถนนเดชา ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000  โทรศัพท์ : 073-349789   โทรสาร : 073-331533