วันนี้ 225
เมื่อวานนี้ 128
สัปดาห์นี้ 512
สัปดาห์ที่แล้ว 1307
เดือนนี้ 5505
เดือนที่แล้ว 4438
ผู้ชมทั้งหมด 106827
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
 
 
 
   
 
  กระบวนการจัดทำรัฐธรรมนูญตารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗  
  ผลการสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อเปลี่ยนสายงานตำแหน่งผู้ปฏิบัติเป็นสายงานผู้บริหาร ในตำแหน่งนักบริหารการศึกษา ระดับ ๖ (หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)  
  ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙) เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓)  
  ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๗  
  ร่วมเสนอชื่อบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี ๒๕๕๗  
  เปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแแหน่ง (สัมภาษณ์) สายงานตำแหน่งผู้ปฏิบัติเป็นสายงานผู้บริหาร  
   
 
  นักโทษเล่นเฟสบุ๊ค  [โดย: ทวีเกียรติ]  
  ชาวบ้านรอสะพาน  [โดย: ไม่ประสงค์ออกนาม]  
  คนโรคจิตในคุก  [โดย: นักศึกษา มอ.]  
  เรือนจำกลางปัตตานี  [โดย: สุภาพร]  
  นักโทษ  [โดย: วิศนุ]  
  ใช้โทรศัพท์ในเรือนจำกลางปัตตานี  [โดย: วนิลลา]  
   
 
  ใบสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อเปลี่ยนสายงาน ให้ดำรงตำแหน่งนักบริหารการศึกษา ระดับ 6 ( หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 6)    
   
 
  การสอบราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยบริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดปัตตานี   
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนเมษายน 2557   
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมีนาคม 2557   
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกุมภาพันธ์ 2557   
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมกราคม 2557   
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนธันวาคม 2556   
   
 
   
 
   
  นายเศรษฐ์ อัลยุฟรี  
   
  พฤษภาคม 2557  
   
   
  วังเก่ายะหริ่ง  
   
   
  เม็ดมะม่วงหิมพานต์ (วินวิน)  
   
   
  เมืองหลวง 10 ประเทศอาเซียน  
   
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ถนนเดชา ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000  โทรศัพท์ : 073-349789   โทรสาร : 073-331533