วันนี้ 68
เมื่อวานนี้ 152
สัปดาห์นี้ 776
สัปดาห์ที่แล้ว 1009
เดือนนี้ 3747
เดือนที่แล้ว 5519
ผู้ชมทั้งหมด 110588
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
 
 
 
   
 
  โครงการจัดงานพบปะผู้นำศาสนาอิสลามในเทศกาลถือศีลอด  
  ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐) เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)  
  ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙) เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔)  
  ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง เพิ่มเติมชื่อโรคติดต่อและอาการสำคัญ, เพิ่มเติมชื่อโรคติดต่อต้องแจ้งความ และ เพิ่มเติมชื่อโรคติดต่ออันตราย  
  กระบวนการจัดทำรัฐธรรมนูญตารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗  
  ผลการสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อเปลี่ยนสายงานตำแหน่งผู้ปฏิบัติเป็นสายงานผู้บริหาร ในตำแหน่งนักบริหารการศึกษา ระดับ ๖ (หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)  
   
 
  นักโทษเล่นเฟสบุ๊ค  [โดย: ทวีเกียรติ]  
  ชาวบ้านรอสะพาน  [โดย: ไม่ประสงค์ออกนาม]  
  คนโรคจิตในคุก  [โดย: นักศึกษา มอ.]  
  เรือนจำกลางปัตตานี  [โดย: สุภาพร]  
  นักโทษ  [โดย: วิศนุ]  
  ใช้โทรศัพท์ในเรือนจำกลางปัตตานี  [โดย: วนิลลา]  
   
 
  ใบสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อเปลี่ยนสายงาน ให้ดำรงตำแหน่งนักบริหารการศึกษา ระดับ 6 ( หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 6)    
   
 
  ประชาสัมพันธ์วันส่งมอบงานจ้างดำเนินงานโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายลาโจะ   
  ประชาสัมพันธ์วันส่งมอบงานจ้างดำเนินการระบายน้ำสายคลองปาเระ   
  ประชาสัมพันธ์วันส่งมอบงานจ้างดำเนินการขุดลอกคลองกั้นน้ำเค็มเข้าพื้นที่ทำการเกษตร   
  การประมูลให้เช่าร้านค้าบริเวณอุทยานน้ำตกทรายขาว   
  การสอบราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยบริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดปัตตานี   
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนเมษายน 2557   
   
 
   
 
   
  นายเศรษฐ์ อัลยุฟรี  
   
  พฤษภาคม 2557  
   
   
  วังเก่ายะหริ่ง  
   
   
  เม็ดมะม่วงหิมพานต์ (วินวิน)  
   
   
  เมืองหลวง 10 ประเทศอาเซียน  
   
 
 
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ถนนเดชา ตำบลสะบารัง อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000  โทรศัพท์ : 073-349789   โทรสาร : 073-331533